Zakres Działania

 • Łucznictwo i kusznictwo ( w tym sportowe),  KS Wanda – Sekcja Łucznicza
 • Broń miotana,
 • Zagadnienie z topografii oraz nawigacji ( busole, rekty, PROTRAKTORY )
 • Techniki przetrwania, w tym marszów lub biegów survivalowych czy też na orientację,
 • Samoobrona ( KravMaga, Arnis ),
 • Ziołolecznictwo,
 • Sporty wodne,
 • Eksploracji terenów naturalnych i zurbanizowanych,
 • Wymiana wiedzy i umiejętności między członkami oraz wzajemna pomoc w ramach stowarzyszenia. ( Preppersi, BushCraftowcy, Włóczykije )
 • umiejętności radzenia sobie w każdych warunkach oraz w innych sytuacjach, które los nam zwalił na głowę.
 • Zajęcia z wyczerpujących technik przetrwania i mających znamiona ogólnie pojętej sztuki przetrwania,
 • organizowanie: spotkań, prelekcji i pokazów, szkoleń, obozów, kursów, spotkań integracyjnych (wyjazdów) upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie szkoleń i kursów